Základní informace

Dne 26. srpna 2014 byl Evropskou komisí schválen stěžejní dokument pro čerpání finančních prostředků Evropské unie v České republice – Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 České republiky. Tento dokument nastavuje parametry pro využívání podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Česká republika bude moci čerpat téměř 24 mld. EUR.

Dohoda o partnerství obsahuje popis tematických cílů, zaměření jednotlivých operačních programů (včetně jejich plánované alokace v jednotlivých letech) a mimo jiné řeší také tzv. územní dimenzi.

Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských strukturálních a investičních fondů 2014–2020 do specifických typů území České republiky v souladu s Národním dokumentem k územní dimenzi.

Platformou pro implementaci územní dimenze a naplňování Regionální akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 je mimo jiné Regionální stálá konference.

Tento web slouží jako informační portál Regionální stálé konference Středočeského kraje.