Zahajovací konference OP TAK STARTuje

MPO pořádá v červnu 2022 zahajovací konferenci OP TAK STARTuje.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů EU – Řídicí orgán OP TAK pořádá dne 2. 6. 2022 v Praze zahajovací konferenci OP TAK STARTuje, na které budou představeny aktuální dotační tituly a chystané výzvy OP TAK.

Účast na konferenci je možná předchozí registraci zdarma.

Další informace včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.