Workshop k výzvě č. 011 OPVVV

MŠMT pořádá dne 19. 12. 2017 workshop „Předávání zkušeností“ pro příjemce výzvy č. 02_16_011 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 19. prosince 2017 v Praze workshop „Předávání zkušeností“ pro příjemce výzvy č. 02_16_011 OPVVV (Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů).

Bližší informace o workshopu včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.