Webináře k programu Nová zelená úsporám a kotlíkovým dotacím OPŽP

SFŽP ČR pořádá v listopadu a prosinci 2021 webináře k programu Nová zelená úsporám a kotlíkovým dotacím OPŽP.

Státní fond životního prostředí ČR pořádá dne 30. listopadu 2021 webinář Nabídka dotací pro rodinné domy, dne 1. prosince 2021 webinář Nabídka dotací pro bytové domy, dne 7. prosince 2021 webinář Jak se přihlásit do systému a podat žádost a dne 8. prosince 2021 webinář Dotace na výměnu kotle.

Bližší informace o webinářích jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.