Webinář o podpoře předškolního vzdělávání a infrastruktury sociálních služeb z NPO

SMO ČR a MPSV pořádají v květnu 2023 webinář zaměřený na podporu předškolního vzdělávání a infrastruktury sociálních služeb z nových výzev Národního plánu obnovy.

Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádají dne 9. května 2023 webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje, který bude zaměřen na nové výzvy Národního plánu obnovy zacílené na budování dětských skupin a na materiálně technickou infrastrukturu sociálních služeb.

Bližší informace o akci naleznete na stránkách SMO ČR zde.