Vzory příloh k výzvě č. 047 OPVVV (MAP II.)

MŠMT dnes zveřejnilo vzory příloh k výzvě č. 02_17_047 OPVVV (MAP II.) včetně Stanoviska RSK.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo vybrané doporučené vzory příloh k výzvě č. 02_17_047 OPVVV (Místní akční plány II.), která bude vyhlášena 15. listopadu 2017.

Zveřejněny jsou pouze specifické vzory příloh vytvořené pro tuto výzvu, nejedná se o kompletní vzory k žádosti o podporu, které budou ke stažení ze systému ISKP14+ dnem vyhlášení výzvy 15. listopadu 2017 s ostatní závaznou dokumentací.

Potvrzení Magistrátu hl. m. Prahy je k dispozici ke stažení zde.

Seznam MŠ, ZŠ a ZUŠ zřizovaných v území správního obvodu ORP je k dispozici ke stažení zde.

Souhlas školy se zařazením do MAP II. je k dispozici ke stažení zde.

Stanovisko místně příslušné Regionální stálé konference je k dispozici ke stažení zde.