VZ RSK SčK

VÝROČNÍ ZPRÁVY RSK STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Dokument „Výroční zpráva Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje za rok 2016“ je k dispozici ke stažení ve formátu PDF zde.