Výzva podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021

MMR vyhlásilo výzvu v podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 pro dotační titul č. 1, který je určen pro řešení následků pohrom na území krajů a obcí, pro něž byly vyhlášeny krizové stavy.

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

Bližší informace o výzvě a podprogramu naleznete na stránkách ministerstva zde.