Výzva Podpory obnovy venkova pro rok 2017

MMR tento týden vyhlásilo výzvu v rámci Podpory obnovy venkova pro rok 2017.

V rámci podprogramu Podpora obnovy venkova pro rok 2017 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dne 18. října 2016 výzvu pro pět dotačních titulů (DT):

  • DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • DT č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
    • A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
    • B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
  • DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
  • DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
  • DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací

Zásady podprogramu Podpora obnovy venkova jsou k dispozici ke stažení zde.

Text výzvy k předkládání žádostí o dotaci je k dispozici ke stažení zde.

Další informace naleznete na stránkách ministerstva zde.