Výzva Regiony 2021 a online seminář k výzvě

NSA vyhlásila výzvu Regiony 2021, k níž pořádá dne 31. 8. 2021 také online seminář.

Národní sportovní agentura (NSA) vydala výzvu Regiony 2021.

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v ČR prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení místního významu, vyjma těch, která jsou ze zaměření výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno. Sportovní zařízení bude sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti. Touto výzvou nejsou podporována sportovní zařízení, která budou sloužit především pro ekonomickou činnost.

Bližší informace o výzvě naleznete na stránkách NSA zde.

K výzvě NSA také pořádá dne 31. srpna 2021 od 14 h online seminář na Youtube kanále zde.