Výzva MŠMT pro MŠ a ZŠ (program 133 310)

MŠMT vydalo výzvu v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC v letech 2018 a 2019.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předložení žádostí o dotaci v letech 2018 a 2019 v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

Termín předložení podkladů: 08. 12. 2017
Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí: 28. 02. 2018
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků: 06. 03. 2018
Termín ukončení realizace akce: 31. 08. 2019
Celková disponibilní částka dotace: 330 mil. Kč.

Bližší informace o výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.