Výzva k předkládání žádostí na pozice externích hodnotitelů do OPTAK a aplikace pro konkurenceschopnost

MPO vyhlašuje výběrové řízení na pozice externích hodnotitelů do OPTAK a aplikace pro konkurenceschopnost.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 21. 4. 2022 výběrové řízení na pozice externích hodnotitelů pro vypracování odborných externích posudků projektů v programech Specifického cíle 1.1 Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027.

Žádosti jsou podávány pouze prostřednictvím monitorovacího systému MS2021+.

Bližší informace o výzvě včetně příručky pro žadatele naleznete na stránkách ministerstva zde.