Výzva HORIZON-MISS-2021-CIT-02

V lednu 2022 byla otevřena druhá výzva mise Climate Neutral and Smart Cities, HORIZON-MISS-2021-CIT-02.

Výzva obsahuje 5 témat, 3x IA, 1x FPA (Framework Partnership Agreement) a 1x CSA.

Bližší informace o výzvě naleznete na stránkách Technologického centra AV ČR zde.