Výzva č. 7 nositele ITI PMO

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO vyhlašuje výzvu č. 7 ITI PMO.

Jako nositel Integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje hlavní město Praha výzvu č. 7 (Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy) ITI PMO ve vazbě na výzvu č. 16 (Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy – integrované projekty ITI) OP Praha – pól růstu.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Přílohou výzvy je projektový záměr, který je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev nositele ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.