Výzva č. 7 nositele IPRÚ Mladá Boleslav

Statutární město Mladá Boleslav jako nositel integrované strategie IPRÚ Mladá Boleslav vydalo výzvu č. 7 IPRÚ MB.

Jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav vyhlásilo Statutární město Mladá Boleslav výzvu č. 7 (Sociální byty) ve vazbě na výzvu č. 61 IROP (Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ).

Příjem projektových záměrů do pracovní skupiny byl zahájen 15. ledna 2018.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev nositele IPRÚ Mladá Boleslav je k dispozici v našem přehledu zde.