Výzva č. 6 programu Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ

MŠMT vyhlásilo výzvu č. 6 v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu č. 6 k předložení žádostí o dotaci v letech 2019 a 2020 v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

Alokace: 300 mil. Kč.

Příjem žádostí: 20. 6. 2018 – 1. 9. 2018

Předpokládané zveřejnění výsledků: 31. 12. 2018

Nejzazší termín ukončení realizace: 31. 1. 2020

Oprávněný žadatel:

– Obec zřizující ZŠ nebo MŠ;

– DSO zřizující v souladu s § 124 zákona č. 561/2004 ZŠ nebo MŠ v právní formě školské právnické osoby;

– Školská právnická osoba zřízená svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona.

Cíl výzvy:

– MŠ zřizované obcemi;

– MŠ zřizované DSO;

– ZŠ zřizované obcemi pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně MŠ a ZŠ – podmínky viz výzva;

– ZŠ zřizované DSO pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch ZŠ pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně MŠ a ZŠ.

Dle znění výzvy budou moci být podpořeny jen takové projekty, které jsou v pokročilém stupni připravenosti z hlediska stavebního zákona: doložení kopie pravomocného stavebního povolení, případně jiného dokumentu pro konkrétní druh povolovacího řízení (např. certifikát autorizovaného inspektora, veřejnosprávní smlouva nahrazující stavební povolení, platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou). Stavební povolení musí nabývat právní moci při podání žádosti o poskytnutí dotace.

Bližši informace o výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Souhrn nejčastějších otázek s odpovědmi je k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.