Výzva č. 5 ZS ITI PMO (Rozšíření technického vybavení středních škol)

Hl. m. Praha jako ZS pro ITI PMO vydalo výzvu č. 5 ITI PMO.

Jako zprostředkující subjekt (ZS) integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje hlavní město Praha výzvu č. 5 (Rozšíření technického vybavení středních škol) ITI PMO ve vazbě na výzvu č. 66 (Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI) IROP a výzvu č. 6 (Rozšíření technického vybavení středních škol) nositele ITI PMO.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 2. května 2017.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Aktuální harmonogram výzev nositele a zprostředkujícího subjektu ITI PMO na rok 2017 je k dispozici ke stažení zde.