Výzva č. 3 ITI PMO (Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy)

Hl. m. Praha vyhlašuje výzvu č. 3 ITI PMO.

Jako nositel Integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje hlavní město Praha výzvu č. 3 (Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy) ve vazbě na výzvu č. 50 (Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI) IROP.

Text výzvy č. 3 ITI PMO je k dispozici ke stažení zde.

Přílohou výzvy je projektový záměr, který je k dispozici ke stažení zde.

Příjem žádostí projektových záměrů do pracovní skupiny bude probíhat od 20. března 2017 do 20. dubna 2017.

Aktuální harmonogram ITI PMO a ZS pro rok 2017 je k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.