Výzva č. 14 nositele IPRÚ Mladá Boleslav

Statutární město Mladá Boleslav jako nositel integrované strategie IPRÚ Mladá Boleslav vydalo výzvu č. 14 IPRÚ MB.

Jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav vyhlásilo Statutární město Mladá Boleslav výzvu č. 14 (Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb V.) ve vazbě na výzvu č. 61 IROP (Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ).

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev nositele IPRÚ Mladá Boleslav je k dispozici v našem přehledu zde.