Výzva č. 12 nositele ITI PMO

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO dnes vyhlašuje výzvu č. 12 ITI PMO.

Jako nositel Integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje hlavní město Praha výzvu č. 12 (Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy) ITI PMO ve vazbě na výzvu č. 50 (Udržitelná doprava – integrované projekty ITI) IROP.

Text výzvy (včetně příloh) je k dispozici ke stažení zde.

Příjem projektových záměrů do pracovní skupiny byl zahájen 25. srpna 2017.

Seznam všech dosud vydaných výzev nositele ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.