Výzva č. 1 (Budování kapacit předškolního vzdělávání) ITI PMO

Hl. m. Praha vyhlašuje výzvu č. 1 ITI PMO.

Jako nositel Integrované strategie pro integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje hlavní město Praha výzvu č. 1 (Budování kapacit předškolního vzdělávání) ve vazbě na výzvu č. 58 (Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI) IROP.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Přílohou výzvy je projektový záměr, který je k dispozici ke stažení zde.
Ten žadatel vyplní a podepsaný doručí na adresu a v termínu stanoveném ve výzvě.

Příjem žádostí projektových záměrů do pracovní skupiny bude probíhat od 30. ledna 2017 do 1. března 2017.

Poté bude následovat výzva ZS (zprostředkujícího subjektu) dle harmonogramu.

Výzva bude také zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a na úřední desce Středočeského kraje.

Aktuální harmonogram ITI PMO a ZS pro rok 2017 je k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.