Výstup průzkumu Mapování rozvojových potřeb sociálních podniků (2017)

Regionální centrum podpory sociálního podnikání vydalo výstup průzkumu Mapování rozvojových potřeb sociálních podniků uskutečněného na podzim 2017.

Šetření probíhalo v říjnu 2017, zúčastnilo se jej 222 respondentů z řad zástupců sociálních podniků a dalších subjektů zaměstnávajících osoby znevýhodněné na trhu práce z celé ČR.

Cílem průzkumu Mapování rozvojových potřeb sociálních podniků, který byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Regionální stálou konferencí (RSK) v rámci jednotlivých krajů ČR, bylo zmapování potřeb sociálních podniků a dalších subjektů zaměstnávajících osoby znevýhodněné na trhu práce. Výsledky tohoto šetření budou zohledněny MPSV při hledání možnosti podpory např. i v rámci dotačních titulů tak, aby reflektovala aktuální rozvojové potřeby sociálních podniků a podniků, které mají vymezená chráněná místa. Dalším cílem tohoto průzkumu je zjistit absorpční kapacitu regionů v oblasti sociálního podnikání ve vazbě na dotační možnosti a další aktivity v oblasti podpory a rozvoje.

Výstup průzkumu Mapování rozvojových potřeb sociálních podniků je k dispozici ke stažení zde.