Výstava Vodovody-kanalizace

V květnu 2023 se koná výstava Vodovody-kanalizace, na které budou zástupci SFŽP a MŽP.

Ve dnech 23.–25. května 2023 v Praze se uskuteční mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace. Výstava je zaměřena na nejdůležitější aspekty oboru vodárenství.

Specialisté Státního fondu životního prostředí ČR přiblíží možnosti dotační podpory z Operačního programu Životní prostředí, zástupce Ministerstva životního prostředí přiblíží aktuální legislativu na úrovní EU i České republiky.

Bližší informace o výstavě jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.