Veřejná konzultace k podpoře zavádění sítí vysokorychlostního internetu

MPO zahajuje Veřejnou konzultaci k programu podpory zavádění sítí vysokorychlostního internetu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo dne 6. listopadu 2023 Veřejnou konzultaci k programu podpory zavádění sítí vysokorychlostního internetu, který je spolufinancován z fondů EU.

Veřejná konzultace je organizována pro zajištění ochrany již existujících nebo plánovaných soukromých investic do veřejných sítí elektronických komunikací pro přístup k internetu před nedovolenou dotační podporou a pro zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků.

Bližší informace naleznete na stránkách MPO zde.