Tři semináře k výzvě č. 047 OPZ pro MAS

MPSV pořádá tři semináře pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 28. února, 22. března a 6. dubna 2018 v Praze semináře pro příjemce k výzvě č. 047 (Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje) Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace o semináři konaném 28. února 2018 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném 22. března 2018 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném 6. dubna 2018 naleznete na stránkách ministerstva zde.