Tři semináře k výzvě č. 047 OPZ pro MAS

MPSV pořádá v únoru, dubnu a červnu 2020 tři semináře pro příjemce k výzvě č. 047 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 5. února 2020,  15. dubna 2020 a 10. června 2020 v Praze semináře k výzvě č. 047 (Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje) Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace o semináři konaném 5. února 2020 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném 15. dubna 2020 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném 10. června 2020 naleznete na stránkách ministerstva zde.