Tři semináře k výzvě č. 047 OPZ pro MAS

MPSV pořádá v září, říjnu a prosinci 2019 tři semináře pro příjemce k výzvě č. 047 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 11. září 2019,  23. října 2019 a 4. prosince 2019 v Praze semináře k výzvě č. 047 (Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje) Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace o semináři konaném 11. září 2019 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném 23. října 2019 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném 4. prosince 2019 naleznete na stránkách ministerstva zde.