Tři semináře k výzvě č. 032 OPVVV

MŠMT pořádá v květnu a červnu 2018 tři semináře pro příjemce k výzvě č. 02_16_032 OPVVV (Budování kapacit pro rozvoj škol II).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá ve dnech 21. a 24. května a 4. června 2018 v Praze semináře pro příjemce výzvy č. 02_16_032 (Budování kapacit pro rozvoj škol II.).

Bližší informace o prvním semináři (Aktivita č. 4) konaném dne 21. května 2018 včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o druhém semináři (Aktivity č. 2 a 5) konaném dne 24. května 2018 včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o třetím semináři (Aktivity č. 3, 6 a 7) konaném dne 4. června 2018 včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.