Tři semináře k výzvám (č. 033 a 034) OPZ

MPSV pořádá  v dubnu a květnu 2017 tři semináře pro příjemce k výzvám č. 033 a 034 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 26. dubna, 12. května a 15. května 2017 v Praze semináře pro příjemce výzev č. 033 (Výzva pro územní samosprávné celky – obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) a č. 034 (Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha) Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace o semináři konaném 26. dubna 2017 naleznete na webových stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném 12. května 2017 naleznete na webových stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném 15. května 2017 naleznete na webových stránkách ministerstva zde.