Tři semináře Hospodaření s dešťovou vodou v obcích

SFŽP pořádá v březnu a dubnu 2019 tři semináře Hospodaření s dešťovou vodou v obcích.

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Magistrátem hl. m. Prahy pořádá ve dnech 27. března 2019 v Praze, 4. dubna 2019 v Ostravě a 11. dubna 2019 v Brně informační semináře o dotacích na hospodaření s dešťovou vodou v obcích.

Vstup na semináře je zdarma.

Bližší informace o seminářích jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.