Tři nové výzvy OPPIK

MPO vyhlásilo tři nové výzvy OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu tyto tři nové výzvy:

  • výzvu IV. programu podpory Proof of Concept;
  • výzvu VI. programu podpory Inovační vouchery;
  • výzvu VI. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Vtláčení bioplynu.

Příjem žádostí o podporu pro první uvedenou výzvu byl zahájen 30. června 2020, pro druhou a třetí uvedenou výzvu bude zahájen 15. července 2020.

Bližší informace o výzvě IV. programu podpory Proof of Concept naleznete zde.

Bližší informace o výzvě VI. programu podpory Inovační vouchery naleznete zde.

Bližší informace o výzvě VI. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Vtláčení bioplynu naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.