Tři nové výzvy (č. 98, 99 a 100) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 98, 99 a 100 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj tři nové výzvy:

  • výzvu č. 98 – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby;
  • výzvu č. 99 – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty;
  • výzvu č. 100 – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 98 bude zahájen 5. května 2021, pro výzvu č. 99 bude zahájen 14, května 2021 a pro výzvu č. 100 bude zahájen 25. května 2021.

Bližší informace o výzvě č. 98 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 99 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 100 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.