Tři nové výzvy (č. 53, 54 a 55) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 53, 54 a 55 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj tři nové výzvy:

  • výzvu č. 53 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (ITI) – SC 6.1 (MRR, PR);
  • výzvu č. 54 – Telematika pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (MRR);
  • výzvu č. 55 – Telematika pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (PR).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 53  byl zahájen 14. listopadu 2022, pro výzvy č. 54 a č. 55 byl příjem žádostí zahájen 16. listopadu 2022.

Bližší informace o výzvě č. 53 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 54 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 55 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.