Tři nové výzvy (č. 51, 52 a 61) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 51, 52, a 61 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj tři nové výzvy:

  • výzvu č. 51 – Památky – SC 4.4 (MRR);
  • výzvu č. 52 – Památky – SC 4.4 (PR);
  • výzvu č. 61 – Hasiči – SC 5.1 (CLLD).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 51 bude zahájen dne 13. června 2023, pro výzvu č. 52 dne 14. června 2023 a pro výzvu č. 61 dne 20. června 2023.

Bližší informace o výzvě č. 51 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 52 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 61 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.