Tři nové výzvy (č. 45, 46 a 47) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 45, 46 a 47 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj tři nové výzvy:

  • výzvu č. 45 – Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (MRR);
  • výzvu č. 46 – Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (PR);
  • výzvu č. 47 – Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (ČR).

Příjem žádostí o podporu pro všechny uvedené výzvy bude zahájen dne 14. května 2024.

Bližší informace o výzvě č. 45 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 46 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 47 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.