Tři nové výzvy (č. 15, 16 a 18) OPŽP

MŽP vyhlásilo nové výzvy č. 15, 16 a 18 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí tři nové výzvy:

  • č. 15 – Sanace lokalit s ekologickou zátěží;
  • č. 16 – Rekultivace starých skládek;
  • č. 18 – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu.

Příjem žádostí o podporu pro uvedené výzvy byl zahájen 7. září 2022.

Bližší informace o výzvě č. 15 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 16 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 18 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.