Tři nové výzvy (č. 129, 130, 131) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo výzvy č. 129, 130 a 131 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí tři nové výzvy:

  • č. 129 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území);
  • č. 130 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu);
  • č. 131 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny).

Příjem žádostí o podporu pro uvedené výzvy byl zahájen 1. února 2019.

Bližší informace o výzvě č. 129 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 130 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 131 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.