Tři nové výzvy (č. 118-120) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo výzvy č. 118, 119 a 120 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí tři nové výzvy:

  • č. 118 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.3 – Rekultivace staré skládky);
  • č. 119 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami);
  • č. 120 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 118 bude zahájen 1. března 2019.

Příjem žádostí o podporu pro výzvy č. 119 a 120 byl zahájen 4. února 2019.

Bližší informace o výzvě č. 118 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 119 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 120 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.