Tři nové výzvy (č. 101, 102, 105) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo výzvy č. 101, 102 a 105 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí tři nové výzvy:

  • č. 101 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu);
  • č. 102 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření);
  • č. 105 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření).

Příjem žádostí o podporu pro uvedené výzvy bude zahájen 1. října 2018.

Bližší informace o výzvě č. 101 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 102 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 105 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.