Tři nové dubnové výzvy OPPIK

MPO vyhlásilo tři nové výzvy OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu tyto tři nové výzvy:

  • výzvu XII. COVID-19 programu podpory Technologie;
  • výzvu V. COVID-19 programu podpory Inovační vouchery;
  • výzvu III. programu podpory Vysokorychlostní internet – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů.

Příjem žádostí o podporu pro první výzvu byl zahájen 27. dubna 2020, pro druhou uvedenou výzvu 17. dubna 2020 a pro třetí uvedenou výzvu 15. května 2020.

Bližší informace o výzvě XII. COVID-19 programu podpory Technologie naleznete zde.

Bližší informace o výzvě V. COVID-19 programu podpory Inovační vouchery naleznete zde.

Bližší informace o výzvě III. programu podpory Vysokorychlostní internet – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.