Tři květnové semináře k výzvám (č. 015-018) OPVVV

MŠMT pořádá v květnu 2017 tři semináře pro žadatele ke čtyřem výzvám OPVVV (č. 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017 a 02_16_018).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá ve dnech 25., 29. a 30. května 2017 v Praze semináře pro žadatele výzev č. 02_16_015 (ESF výzva pro VŠ), 02_16_016 (ERDF výzva pro VŠ), 02_16_017 (Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace) a 02_16_018 (Rozvoj výzkumně zaměřených programů) OPVVV.

Seminář konaný 25. května je určen pro zástupce oprávněných žadatelů veřejných a státních vysokých škol, jejichž sídlo je na Moravě a ve Slezsku.
Bližší informace o tomto semináři včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.

Seminář konaný 29. května je určen pro zástupce oprávněných žadatelů veřejných a státních vysokých škol, jejichž sídlo je v Praze, vyjma Univerzity Karlovy, a pro zástupce všech soukromých vysokých škol.
Bližší informace o tomto semináři včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.

Seminář konaný 30. května je určen pro zástupce oprávněných žadatelů veřejných a státních vysokých škol, jejichž sídlo je v Čechách, a zástupce Univerzity Karlovy.
Bližší informace o tomto semináři včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.