Terénní seminář Zeleň a voda v krajině OPŽP

AOPK ČR pořádá v listopadu 2021 terénní seminář Zeleň a voda v krajině OPŽP.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Jižní Morava pořádá dne 30. listopadu 2021 v Brně terénní seminář Zeleň a voda v krajině OPŽP.

Na semináři budou prezentovány informace k novému programovému období OPŽP 2021–2027 a dále budou představeny zdařilé realizace na katastru obce Šakvice.

Vstup na seminář je pro předem registrované zdarma.

Bližší informace o semináři naleznete na stránkách OPŽP zde.