Terénní seminář k prioritní ose 4 OPŽP – Karlovarský kraj

AOPK ČR pořádá dne 24. 5. 2019 terénní seminář k prioritní ose 4 OPŽP pro Karlovarský kraj.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 24. května 2019 terénní seminář k prioritní ose 4 OPŽP pro Karlovarský kraj.

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.