Terénní seminář k prioritní ose 4 OPŽP – Karlovarský kraj

AOPK ČR a Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les pořádají dne 1. 10. 2020 terénní seminář k prioritní ose 4 OPŽP pro Karlovarský kraj.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les pořádají dne 1. října 2020 terénní seminář k prioritní ose 4 OPŽP pro Karlovarský kraj.

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.