Terénní seminář k prioritní ose 4 OPŽP – Jižní Morava

AOPK ČR pořádá dne 4. 9. 2019 terénní seminář k prioritní ose 4 OPŽP pro Jižní Moravu.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 4. září 2019 terénní seminář k prioritní ose 4 OPŽP pro Jižní Moravu.

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.