Terénní seminář k prioritní ose 4 OPŽP – Jesenicko

AOPK ČR pořádá dne 21. 5. 2019 terénní seminář k prioritní ose 4 OPŽP pro Jesenicko.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 21. května 2019 terénní seminář k prioritní ose 4 OPŽP pro Jesenicko.

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.