Srpnové semináře k 3 výzvám OPVVV

MŠMT pořádá v srpnu 2016 semináře k výzvám č. 02_15_007, 02_16_016 a 02_16_017 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá v srpnu 2016 semináře k těmto výzvám OPVVV:

Seminář k výzvě č. 02_15_007 se koná v Praze dne 29. srpna 2016.
Seminář je určen pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z této výzvy.
Bližší informace o tomto semináři včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.

Semináře k CBA (Analýza nákladů a přínosů) k výzvám č. 02_16_016 a 02_16_017 se konají v Praze dne 15. srpna 2016.
Semináře jsou určeny výhradně pro zástupce žadatelů těchto výzev.
Bližší informace o těchto seminářích včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.