Spuštění webu KAP Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje spustil webové stránky projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje.

Webové stránky budou sloužit pro potřeby Pracovní skupiny Vzdělávání RSK Středočeského kraje za účelem realizace projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka.

Webové stránky projektu jsou dostupné na adrese kap-stredocesky.cz.