Šest webinářů RSK SčK k mapování kapacit základních a mateřských škol

Sekretariát Regionální stálé konference Středočeského kraje pořádá v červenci a srpnu 2020 šest webinářů k mapování kapacit základních a mateřských škol.

Webináře se budou konat ve dnech 21., 23., 28. a 30. července a 4. a 6. srpna 2020 od 10 h prostřednictvím aplikace MS Teams.

Bližší informace včetně odkazů na registrační formuláře naleznete na našich stránkách zde.