Šest seminářů OPŽP k předcházení suchu a povodním

SFŽP pořádá v září a říjnu 2020 šest seminářů Jak předcházet suchu a povodním.

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady pořádá ve dnech 8. září 2020 v Plzni, 14. září 2020 v Českých Budějovicích, 15. září 2020 v Ostravě, 17. září 2020 v Pardubicích, 30. září 2020 v Praze a 6. října 2020 v Brně seminář Jak předcházet suchu a povodním.

Na seminářích budou představeny možnosti dotací z Operačního programu Životní prostředí, Národního programu Životní prostředí nebo Norských fondů..

Vstup na semináře je zdarma.

Bližší informace o seminářích jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.